آرشیو های روزانه : ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

b67c1a56d02f40 359x201 - فراخوان تئاتر استانی «اشکواره حسینی» آمل
مسابقات هنري 0

مهیار کمانگری دبیر اجرایی تاتر خیابانی همایش فرهنگی هنری استانی «اشکواره حسینی» آمل از تمدید فراخوان بخش تئاتر خیابانی این همایش خبر داد و گفت: ارسال آثار به بخش تاتر خیابانی همایش فرهنگی هنری استانی «اشکواره حسینی» تا 15 شهریور ماه تمدید شد.

ادامه