آرشیو های روزانه : ۸ شهریور ۱۳۹۷

SMUMED05 poster 359x201 - فراخوان  کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان در سیستان
مسابقات مقاله نویسی 0

پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهر زاهدان برگزار می شود.

ادامه