آرشیو های روزانه : ۲۰ تیر ۱۳۹۷

3332c34219a88915cb4.blob  359x201 - فراخوان مسابقه طراحی IIDA
مسابقات هنري 0

انجمن بین المللی طراحی داخلی (IIDA)مسابقه طراحی دانشجویی را برگزار میکند و در حال حاضر در دسترس دانشجویان سراسر جهان است که در رابطه با طراحی داخلی و پروژه های معماری کار میکنند.

ادامه