آرشیو های روزانه : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

39919ff21fd82f34e7f4f373b8e012dc4a06a8d1.blob  359x201 - فراخوان مسابقه عکس “خوبی را معروف کنیم”
مسابقات عکس و فیلم 0

ه نقل از دوربین.نت، فرهنگسرای رازی در نظر دارد نخستین جشنواره عکس با موضوع مهربانی و نوعدوستی را با عنوان “خوبی را معروف کنیم” برگزار کند و در نهایت ضمن برگزاری نمایشگاه کتابی از عکس های رسیده منتشر کند.

ادامه