آرشیو های روزانه : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

1f73d1f1f64c8bc57145922f661924812ce02efb.blob  359x201 - فراخوان مسابقه‌ بین المللی طراحی پارک باغشمال تبریز
مسابقات گرافیکی 0

بدین منظور از افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه‌های طراحی منظر، معماری و شهرسازی دعوت می‌شود نسبت به ارائه و ارسال طرح‌های پیشنهادی در چارچوب فنی زیر اقدام نمایند. مسابقه در یک مرحله طراحی تفصیلی برگزار می‌گردد.

ادامه