آرشیو های روزانه : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ITERMED01 243x201 - فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
مسابقات علمي 0

اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی مهندسی بافت و بازسازی ایران و انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

ادامه