آرشیو های روزانه : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

20180417064937094 359x201 - مسابقه ملی ایده‌پردازی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی مغز
مسابقات علمي 0

این مسابقه در دو مرحله غیرحضوری و حضوری برگزار خواهد شد، در مرحله غیرحضوری چکیده ایده‌های ارسال شده شرکت کنندگان توسط هیات داورانی متشکل از اساتید دانشگاه‌های برتر سطح کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و ایده‌های برگزیده جهت ارائه و دفاع از طرح خود به مرحله نهایی دعوت خواهند شد.

ادامه