فراخوان ششمین دوره ی مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو

0

به گزارش «فارسی مچ» فراخوان ششمین دوره ی مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو، ویژه کودکان و نوجوانان داستان نویس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار فارسی مچ؛ متن فراخوان منتشر شده به شرح زیر می باشد.

” راز من این است و بسیار ساده است: فقط با چشم دل می توان خوب دید. اصل چیزها از چشم سر پنهان است.”
” از کتاب شازده کوچولو “
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺳﻼﻡ !
بله ! با شما هستم ! شما کودکان و نوجوانان نویسنده. حتما چیزی برای گفتن دارید و مهمتر این که می خواهید چیزی را کشف کنید… نوشتن نوعی کشف است که با تجربه به دست می آید. پس با دقت بیشتری به اطرافتان نگاه کنید تا به درک بیشتری برسید. پیش تر هم گفته ام: ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ حرف تازه ای ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ. قلمتان را بردارید و حرف های تازه و هرچیزی که ذهن جستجوگرتان کشف کرد را در قالب داستان بریزید و به شازده کوچولو بدهید تا ماندگارترین اثر را به ایران زمین معرفی کند و لقب شاهزاده ی سرزمین قصه ها را به صاحبش بدهد.
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ 15 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ princeprize2011@gmail.com ﺍﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و  ﯾﺎ ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮒ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ به آدرس www.princeprize.blogfa.com ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺍﺳﻢ،ﻓﺎﻣﯿﻞ،ﺳﻦ،ﺷﻬﺮ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮﺗﺎﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ﺗﻮﺟﻪ داشته باشید که:
ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ, ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎً ﺍﺳﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.داستان بدون اسم مثل انگشتری ست که  نگینش افتاده, ارزشی ندارد !!!
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ 1 ﺗﺎ 10 ﺻﻔﺤﻪ ﯼ A4 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺳﻨﺘﺎﻥ 15 ﺳﺎﻝ ﻭ ﺯﯾﺮ 15 ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .دقت کنید  بزرگتر از شازده کوچولوی من نباشید !!
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﯾﭗ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻭُﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ, فایل پی دی اف خوانده نمی شود !
ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارسال کنید, ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ نداریم.
ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ،ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﯾﺎ ” ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ی ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ “

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ پنجم !

برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیر مسابقه(مریم سیستانی)تماس بگیرید:09164901875
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 29 ﮊﻭﺋﻦ،ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ” ﺁﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﻨﺖ ﺍﮔﺰﻭﭘﺮﯼ” ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺎﺯﺩﻩ
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ، ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
” هشتم تیرماه هزار و سیصد و نود و پنج “
ﺑﺎ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ
“ﻣﺮﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ” ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ

 

فارسی مچ در شبکه های اجتماعی           

سایت فارسی مچ صرفاً اخبار مسابقات اینترنتی را انتشار می دهد و هیچ دخالتی در هیچ یک از مراحل برگزاری هیچ مسابقه ای نداشته و مسئولیتی نسبت به مسائل مرتبط با مسابقات درج شده نظیر برگزاری، داوری، جوایز و ... ندارد. درج خبر مسابقات به معنای تایید آن ها از جانب فارسی مچ نمی باشد.

پاسخ دهید

*

code

خبرنامه رایگان پیامکی
با عضويت رايگان در خبرنامه پیامکی، اخبار مسابقات ويژه به صورت پيامك براي شما ارسال مي گردد.
هزينه ارسال هر پيامك رايگان مي باشد و توسط حاميان پرداخت مي شود.
[iphorm id="1" name="سامانه پیامک"]
کانال فارسی مچ
کانال تلگرام فارسی مچ

چرا عضو شوم؟

1. دریافت لحظه ای مسابقات

2. دریافت مسابقات ویژه

3. مشاهده برندگان و جزئیات مسابقات

4. خودتون عضو شوید و ببینید
کانال فارسی مچ

💵 5 جایزه نقدی 20000 تومانی
💶 2 جایزه نقدی 50000 تومانی
🍕 کد تخفیف خرید غذا
🏪 کد تخفیف رزرو هتل
⏳ فقط تا ساعت 12 چهارشنبه فرصت باقیست.