برچسب : نقاشی های دیواری شهدا

044b4636446bcebc40a6fe.blob  359x201 - فراخوان هنرهای شهری راویان ایثار
مسابقات هنري 0

دیوارنگاره های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی دسته ای از آثار فرهنگی تاریخی شهر همدان هستند که جنبه ی – زیبایی شناختی آنها می تواند همپای ارزش تاریخی شان مهم ارزیابی شود. حساسیت موضوع زمانی مطرح می شود که وجه تاریخی و بی بازگشتی زمان سپری شده بر اثر، محدودیت هایی را بر موزون سازی تحمیل می کند.

ادامه