آخرین مسابقات

مسابقات مناسبتی

کانون فرهنگی عهد موعود به مناسبت غدیر اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی روایات غدیر از مجموعه ۶ سخنرانی جناب استاد دکتر حسینی قزوینی در هفتمین همایش غدیرنموده است.

ادامه
مسابقات مناسبتی

سایت رشد در ویژه نامه غدیر ۸۹ خود مسابقه ای ویژه با عنوان ” معرفی ابعاد شخصیتی امام علی(ع) با قلم شما برای یک غیرمسلمان ” طراحی کرده است.

ادامه