اختصاصی فارسی مچ؛
تغییر زمان اختتامیه اولین جشنواره ملّی همپا

دبیرخانه اولین جشنواره ملّی همپا، طی بیانیه ای زمان برگزاری مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملّی همپا را یک هفته زودتر از موعد مقرّر اعلام کرد.

ادامه

دومین جشنواره فرهنگی هنری هزار سنگر

دومین جشنواره فرهنگی هنری هزار سنگر با محوریت حماسه ۶ بهمن شهرستان آمل برگزار می گردد.

ادامه

اولین جشنواره ملّی همپا

فراخوان اولین جشنواره ملّی همپا با رویکرد «ترویج اخلاق اسلامی و آداب همدلی و همزبانی در فضای انتخاباتی کشور» منتشر گردید.

ادامه