در حال مرور : مسابقات مقاله نویسی

57761225 359x201 - فراخوان مقاله برای سمینارهای سومین کنفرانس امنیتی تهران

این سمینارها، چارچوبی اصیل و بومی برای بحث و بررسی مسائل منطقه ای، تبیین راهبردها و سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و طرح ایده ها و راهبردهای درون زا برای نیل به امنیت و پیشرفت جمعی خواهد بود.

ادامه
120036221 156332710bcafa 359x201 - فراخوان همکاری فناورانه در حوزه ی نانوالیاف

مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی(ICAN) با هدف توسعه ی همکاری های فناورانه به منظور توسعه ی کاربردها و محصولات مبتنی بر نیاز صنعت در حوزه ی الیاف در قالب پروژه ی فرصت صنعتی یا پایان نامه ی صنعتی از محققین و متخصصین این حوزه دعوت به همکاری می نماید.

ادامه
1 2 3 23