آرشیو های روزانه : ۵ مرداد ۱۳۹۷

99414 100 359x201 - فراخوان انتخاب شعار شرکت مخابرات ایران
مسابقات فرهنگی 0

شرکت مخابرات ایران به‌منظور اشاعه و فرهنگ‌سازی مفهوم «شعار» بر اساس وظایف و کارکردهای سازمان و تسهیل ارتباط بین برند و مخاطب، در نظر دارد شعاری برای سازمان از طریق فراخوان و با مشارکت عموم مردم انتخاب نماید.

ادامه