آرشیو های روزانه : 18 اردیبهشت 1397

مسابقات عکس و فیلم 0

ه نقل از دوربین.نت، فرهنگسرای رازی در نظر دارد نخستین جشنواره عکس با موضوع مهربانی و نوعدوستی را با عنوان “خوبی را معروف کنیم” برگزار کند و در نهایت ضمن برگزاری نمایشگاه کتابی از عکس های رسیده منتشر کند.

ادامه