آرشیو های روزانه : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

۰۴ ۱۶ ۲۰ ۳۴ ۲۴ - فراخوان رقابت معماری احیا و فعال سازی، پارک Feroviar Cluj-Napoca
مسابقات مقاله نویسی 0

مسابقه احیا و فعال سازی، پارک Feroviar Cluj-Napoca با هدف ایجاد امکان شناسایی و پیاده سازی یک مجتمع مسکونی شهری در فضای سبز که با نیازهای پیچیده ناحیه ای شهر Cluj-Napoca رومانی، به اندازه قابل توجهی تطابق داشته باشد، برگزار میشود.

ادامه