آرشیو های روزانه : 25 فروردین 1397

مسابقات مذهبی 0

مدیر بنیاد قرآن و نهج البلاغه با بیان اینکه امسال دومین جشنواره شعر نهج البلاغه در سطح کشوری برگزار می شود، گفت: تاکنون کم تر از ۴۰۰ اثر به جشنواره رسیده است و به دلیل درخواست های مکرر جشنواره را تا ۳۰ فرودین ماه تمدید کردیم.

ادامه