آرشیو های روزانه : 11 اسفند 1396

22 ۳۰ ۴۶ 359x201 - فراخوان ششمین جشنواره سراسر پستو
مسابقات فرهنگی 0

– موضوع جشنواره آزاد است.
– اثر تا کنون چاپ و یا در جشنواره دیگری برگزیده نشده باشد.
شرکت کنندگان باید در زمان برگزاری جشنواره دانشجو باشند.
– مهلت ارسال آثار از ۱ اسفند الی ۲۰ اسفند ۱۳۹۶و اختتامیه جشنواره فروردین۱۳۹۷ است.

ادامه