آرشیو های ماهانه : تیر, 1391

مسابقات ادبی 0

همزمان با سالروز میلاد حضرت محمد هلال بن علی (ع) آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) اقدام به برگزاری فراخوانی درقالب نثر ادبی، شعر و پیام کوتاه تحت عنوان «هلال رمضان» می کند.

ادامه
1 2 3