آرشیو های روزانه : 9 آذر 1389

مسابقات ادبی 0

سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور در راستای ارج نهادن به دانشجویان و به جهت نشر اعتلای فرهنگ قرآنی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان به استفاده از ابزار هنری و ادبی در فهم قرآن اقدام به برگزاری هشتمین جشنواره ملی ادبی هنری قرآنی دانشجویان ایران نموده است.

ادامه