1- مسابقه عکاسی آیه سرخ و مسابقه کتابخوانی سلام بر خورشید با جوایز ارزنده ای در حال برگزاری است.
۲- مسابقه دوم در حال برگزاری است؛ به دلیل کم بودن افرادی که پاسخ صحیح دادند مسابقه دوم تمدید شد.
۳- مسابقات تلگرامی تنها در کانال و با #مسابقات_تلگرامی معرفی می گردند.
۴- مسابقات اینستاگرامی نیز تنها در صفحه اینستاگرام سایت معرفی می گردند.

تبلیغات

مسابقه هفته نمایش همه

مسابقات هنری نمایش همه

مسابقات گرافیکی نمایش همه

مسابقات عکس و فیلم نمایش همه

مسابقات ادبی نمایش همه