1- مسابقه کتابخوانی اینترنتی آسمانی ترین عشق با جوایز ارزنده ای در حال برگزاری است.

۲- دریافت آخرین مسابقات رسانه ملی در کانال تلگرام فارسی مچ؛ مسابقه پیامکی پیام معنویت

۳- اخبار جدید فارسی مچ؛ ثبت نمایش آنلاین مهلت شرکت در مسابقات در ابتدای هر خبر؛ درج مسابقات هنری بین المللی در سایت؛ اضافه شدن امکان بیان نظر شما به صورت شکلک در پایان هر خبر

مسابقه هفته نمایش همه

مسابقات هنری نمایش همه

مسابقات ادبی نمایش همه

مسابقات داستان نویسی نمایش همه

مسابقات شعر نمایش همه